Nordpil

Nordpil - kartdesign, visuell kommunikation och geografisk informationsteknik (GIS)

Exempel på illustrationer från Nordpil

Nordpil, grundat av Hugo Ahlenius 2008, är en konsultfirma med inriktning mot anpassad kartdesign - kartografi,  geomatik och geografiska informationssytem (GIS) och visuell kommunikation av vetenskaplig information och data (diagram, grafer).

För att nå ut i dagens komplexa samhälle är det en stor utmaning att förmedla och kommunicera information för beslut och ökad kunskap. Dimensioner som tidsaspekter och rumsliga aspekter gör det inte heller lättare. Att skapa enkla och klara kartor, grafer och diagram för att verkligen nå ut genom bruset är svårt, även om våra verktyg är kraftfulla.

Vår specialitet är att skapa just de attraktiva och okomplicerade informationsprodukter (kartor, diagram, grafik) för att summera och beskriva komplicerade data och fakta. Utöver frilans-kartografi och illustrationer jobbar vi även aktivt med träningsprogram och utbildningar för att utbilda kommunikatörer, forskare och tjänsteman i att skapa bättre kartor, grafer och diagram.

Kartor och andra illustrationer producerade av Nordpil och Hugo Ahlenius har publicerats i publikationer som National Geographic, Nature och flera internationellt stora dagstidningar. Framträdande rapporter från FN:s miljöprogram UNEP, OECD, World Resources Institute (WRI) och Stockholm International Water Institute (SIWI) - bland andra - har haft kartor och grafik från Nordpil. Teman som har avhandlats är miljö, hållbar utveckling, fattigdom, klimat- och klimatförändringar, ekonomi och säkert och konflikter. Vi har även fungerat som grafikredaktör för flera av de här rapporterna, utöver rollen som kartograf och illustratör. Se portfolio-sidorna för fler exempel.

Utöver anpassad kart-design, diagram och grafer (och annan visuell kommunikation) så erbjuder vi även utbildning och träning i att skapa bättre visuella informationsprodukter. Andra tjänster inkluderar bearbetning och analys av geografiska data (GIS/geomatik) och utveckling av interaktiva kartor, med teknologier som ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSDE, Google Earth och OGC Web Mapping Services (WMS, WFS)

 

Den här sajten är i övrigt på engelska, och innehåller mer information om våra aktiviteter och tjänster. Kontakta oss för mer information på svenska, eller om det är något oklart. För att begära en offert på tjänster inom kartor, data och visuell kommunikation, se vårt offertformulär.

Nordpil innehar F-skattesedel, och är registrerad som enskild firma.

Exempel på karta från Nordpil