Nordpil

GIS

GIS
World map of changes in land primary productivity 1981-2003 - land degradation and greening
Projected climate change impacts for agriculture in Africa, in potential cereal output for 2080
World distribution of income and population, and the mismatch between them
World map of World Bank country income groups
World map of ocean productivity
Natural resources for poverty reduction, tree
Cryosphere, world map over ice, snow, glaciers, permafrost and ice sheets
Carbon dioxide and temperature - historic trends on climate change
Arctic topographic map, with bathymetry
Arctic climate - sea ice and temperature projections for 2090 (NCAR-CCM3, SRES A2 experiment)
Arctic minimum sea ice extent, 1982 and 2008
University of the Arctic Thematic Networks map

Behöver ni tjänster inom Geoinformatik och geografiska informationsystem? Vi hjälper gärna till med att lösa era behov!

Vi har stor erfarenhet av att jobba med kartografi, datahantering, datafångst, geografiska databaser och metadata för organisationer som FN, OECD och många andra institutioner. Nordpil är medlem i ESRI Developer Network och har stor erfarenhet av ArcGIS, inkluderat ArcSDE, ArcGIS Server och ArcIMS.

Tjänster vi erbjuder inkluderar:

 • Migration av webbkartor från ArcIMS till ArcGIS Server
 • Implementation av interaktiva kartor i ArcIMS, ArcGIS Server, tile cache, ArcGIS online, GeoSuite, GeoServer, TileMill, MapBox, GoogleEarth, GoogleMaps och MapServer
 • Webb-utveckling i ArcGIS Server, TileMill, MapBox, D3, flex, ArcGIS Server Javascript API, Leaflet och OpenLayers
 • INSPIRE, data portaler, metadata
 • Metadata, metadata-hantering och geodataportaler (ESRI Geoportal Server, GeoNetwork)
 • Databashantering för större geografiska databaser i t.ex. FME, ArcSDE och PostGIS
 • Datafångst och dataintegration, översikt av möjliga datakällor
 • Kartografi och representation av GIS-data, för tryck, webb och interaktivitet
 • Implementering och programmering av flöden för geoprocessing i Python eller ESRI ModelBuilder
 • Integration av flyg och satellit-bilder i geodatabaser, rektifiering, analys
 • Analys och modellering av geografiska applikationer
 • Kartprodukter för mobila appar
 • Utbildning inom ovanstående områden

Kontakta oss för mer information om vad vi kan bistå med!