Nordpil

Tjänster

Nordpil, grundat 2008, är registrerat för F-skatt och erbjuder följande konsulttjänster. Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Kartografi
Kartografi

Nordpil är experter på att framställa alla former av kartor. Vi skapar klara, tydliga och lättförståliga kartor, för web och tryck samt interaktiva kartor på Internet. Våra referenser inkluderar FN, OECD och Arktiska Rådet.

GIS
GIS

Vi har lång erfarenhet av geografiska informationssystem, datahantering, datafångst, analys och interaktiva kartor (webbkartor). Teknologier inkluderar ESRI ArcGIS, Quantum GIS (qGIS), OpenStreetMap och Global Mapper.

ColdFusion - konsulttjänster
ColdFusion

Nordpil erbjuder konsulttjänster för programmering och underhåll av webbapplikationer i Adobe ColdFusion (CFML/Railo/OpenBlue). Tjänster inkluderar installation, underhåll och programmering. Vi har har erfarenhet av applikationer såsom Wiki, Mura CMS (publiceringsverktyg) och applikationsmodeller ModelGlue, FW/1, Mach-II och Coldbox. Vi erbjuder även kodgranskning och säkerhetsgenomgång av befintliga applikationer.

EndNote
EndNote

Problem med EndNote eller hantering av referenser och bibliografier? Vi är experter på Thomson Reuters EndNote, bibliografier för vetenskapliga texter, stilmallar för tidskrifter och integrering i Microsoft Word. Vi städar upp och snyggar till, samt rättar till alla referenser eller utför migration från andra plattformar.

Utbildning
Utbildning

Dags att bredda, fördjupa och utvecklar kunskaper och färdigheter? Kanske bara som inspiration för att ge personal en extra kick? Nordpil erbjuder utbildning och träning i kartografi, GIS, diagram och EndNote. Instruktion kan ske i form av hel- eller halvdagsseminarier eller enskilda föreläsningar.