Nordpil

Utbildning

Utbildning
World map of changes in land primary productivity 1981-2003 - land degradation and greening
Projected climate change impacts for agriculture in Africa, in potential cereal output for 2080
World distribution of income and population, and the mismatch between them
World map of World Bank country income groups
World map of ocean productivity
Natural resources for poverty reduction, tree
Cryosphere, world map over ice, snow, glaciers, permafrost and ice sheets
Carbon dioxide and temperature - historic trends on climate change
Arctic topographic map, with bathymetry
Arctic climate - sea ice and temperature projections for 2090 (NCAR-CCM3, SRES A2 experiment)
Arctic minimum sea ice extent, 1982 and 2008
University of the Arctic Thematic Networks map

Dags att bredda, fördjupa och utvecklar kunskaper och färdigheter? Kanske bara som inspiration för att ge personal en extra kick? Instruktion kan ske i form av hel- eller halvdagsseminarier eller enskilda föreläsningar.

  • Kartografi - hur kommunicerar man med klara, enkla och lättförståeliga kartor? I vår workshop så tittar vi på kartans byggstenar och element, och hur man använder de för att fokusera på det budskap man vill förmedla. Vi kikar närmare på bra och mindre bra exempel och diskuterar vad som funkar och vad som kan göras bättre.
  • Webbkartor - vad karaktäriserar en bra interaktiv kartpresentation på Internet? Teknik, användargränssnitt och kartografi.
  • Diagram och illustrationer - hur förmedlar man kvantitet och kvalitet med olika former av diagram. Tips och tricks, och när skall man använda vilken sorts diagram? Kan även kombineras med träning i mjukvara, t.ex. Microsoft Excel eller Adobe Illustrator.
  • EndNote - hur använder man Thomson Reuters EndNote för att hantera bibliografier och referenser? Integration med Microsoft Word, hämtning av referens-data från Internet och hantering av databaser.

Vänligen skicka in din förfrågan genom formuläret nedan, och vi återkommer inom kort. Tack!